Aktuálne výzvy                    Aktuálne informácie

Operačný program Stredná Európe (Central Europe)

Priority

Program Stredná Európa zabezpečuje financovanie pre projekty spolupráce pokrývajúce tie to štyri tematické oblasti:

PRIORITA 1: podpora inovácií v území Strednej Európy

PRIORITA 2: Zlepšovanie dostupnosti do a v rámci územia Strednej Európy

PRIORITA 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia

PRIORITA 4: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov

 

Regióny

Ktoré regióny pokrýva Program

Program zahŕňa regióny z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny. To predstavuje 1 050,00 štvorcových kilometrov a územie, ktoré reprezentuje približne pätinu územia EÚ. Na území žije okolo 148 miliónov obyvateľov čo predstavuje 28 % populácie EÚ.

Ekonomika územia vykazuje vysoké disparity v príjmoch a životných štandardoch. Medzi niektorými bohatými regiónmi Európy, Stredná Európa zahŕňa taktiež niektoré z najchudobnejších. Cieľom Programu Stredná Európa je prispieť k redukcií týchto rozdielov prostredníctvom spolupráce medzi regiónmi, táto spolupráca prispeje k vyriešeniu spoločných problémov a akcií, ktoré zväzujú potenciál regiónov. Program takisto môže pomôcť posilniť celkovú konkurencieschopnosť posilňovaním inovácií a podporou excelentnosti po celej Strednej Európe.

 

Program Stredná Európe zahŕňa  nasledujúce krajiny a regióny:

 

Oficiálna stránka Programu

 https://www.central2013.eu/

 

Na stiahnutie - download

CENTRAL EUROPE Operačný program (súbor vo formáte PDF, 3.902,0 KB)