Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko.