Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko.