ARCHÍV AKTUÁLYCH INFORMÁCIÍ 2009

PL-SK: II. VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

30.10.2009 -- Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika zverejnil informáciu, že dňa 16. novembra 2009 bude vyhlásená druhá výzva na predkladanie žiadostí v rámci I a II prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika...

PL-SK: Pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a propagácie

-- 16.7.2009 -- Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 aktualizoval informácie pre beneficientov. V záložke "Informácie pre beneficientov", "Informácia a propagácia" boli umiestnené pokyny pre beneficientov v oblasti informácie a...

PL-SK: PARTNERSKÁ ZMLUVA

-- 7.7.2009 -- Riadiaci orgán zverejnil na stránke programu vzor patrenrskej zmluvy. V záložke „Informácie pre beneficientov“ môžete nájsť vzor Partnerskej zmluvy. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov Strán...

PL-SK: Strešný projekt

-- 7.7.2009 -- Riadiaci orgán pre Program aktualizoval informácie ohľdane strešného projektu. V záložke „Informácie pre beneficientov“ – „Zasielanie správ“ boli umiestnené dokumenty týkajúce sa Čiastkovej správy o postupe realizácie Strešného projektu v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská...