Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina.