Pozn.:

V rámci Operačného programu Doprava nie sú vyhlasované výzvy pre verejnosť. Jedniní oprávnení žiadatelia sú priamo definovaní v Programe. Pozri info k Operačnému programu Doprava.