Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Informatizácia spoločnosti.