Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.