Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Programu rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013.