ARCHÍV VÝZIEV 2009

OP KaHR: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

26.10.2009 – 22.02.2010 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 26. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie...

OP KaHR:Výzva pre Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

12.10.2009 - 15.02.2010 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti...

OP KaHR: 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

03.09.2009 - 27.01.2010 -- Všetky súvisiace dokumenty nájdete na nasledujúcom linku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci   OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY...

OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

-- 03.08.2009 - 02.12.2009 -- Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 3.8.2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Účelom pomoci je: -...

OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 20.7.2009 - 19.10.2009 Ministerstvo hospodárstva SR dňa 20. júla 2009 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.Miesto realizácie projektu: územie...

OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov - výzva

-- 15.6.2009 - 14.9.2009 -- Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 15. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Miesto realizácie...

OP KaHR: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov - výzva zrušená

-- 1.6.2009 - v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 ruší dňom 1. júna 2009 výzvu na predkladanie...

OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - schéma pomoci de minimis - výzva zrušená

--  1.6.2009 - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 13, bod (7) zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj , čl. 4.2.2, bod 23 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 –...

OP KaHR: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

-- 25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu....

OP KaHR: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

--25.5.2009 - 24.8.2009 -- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci ográn pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva je zameraná na podporu účasti slovenských výrobcov na...