ARCHÍV VÝZIEV 2009

PPA: Propagačné programy spolufinancované EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín – výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry

03.11.2009 – 30.11.2009, resp. 31.03.2010 -- Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvy na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: •PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU •PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN •Metodický postup pre...

PRV: Modernizácia fariem - priamy predaj

19.10.2009 – 30.12.2009 -- Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14.   Prílohy (dokumenty...

PPA: Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry s názvom "Dotácia na ocenenie na výstavách"

05.10.2009 - 23.10.2009 -- Pôdohospodárska platobná agentúra informuje o uverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve pre opatrenie: "Dotácia na ocenenie na...

PRV: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

-- 14.09.2009 - 15.10.2009 -- PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013  v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného...

PRV: Výzvy na modernizáciu fariem, odborné vzdelávania a informovanie

-- 15.7.2009 - PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená...

PPA : Dotácia pre podnik na účasť na výstavách (de minimis)

  -- 20.5.2009 - 22.6.2009 -- Druhá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.   Aktuálna schéma minimálnej...

PRV

Január - Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila prvé výzvy v tomto roku. Sú zamerané na zlepšenia základnách služieb pre vidiecke obyvateľstvo - Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo - a na obnovu a rozvoj obcí - 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, termíny na predkladanie žiadosti...