Pre ukončené výzvy pozri ARCHÍV VÝZIEV Operačného programu Výskum a vývoj.