ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPBK: Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

- 3.4.2009 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 3. 4. 2009 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a...