ARCHÍV VÝZIEV 2009

OPZ: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc - výzva

29.10.2009 – 26.02.2010 -- Dňa 29. októbra 2009 Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu OPZ 2009/1.2/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej...

OPZ: Výzva OP Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktútry ambulantnej zdravotnej starostlivosti

18.09.2009 - 15.01.2010 -- Dňa 18. septembra 2009   Ministerstvo zdravotníctva SR - Riadiaci orgán  pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie...

OPZ: Výzva OPZ 2009/2.2.01 na prípravu národného projektu

--29.5.2009 - 16.9.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejňuje výzvu na prípravu národného projektu - Nákup mobilných mamografických jednotiek. Výzva je zverejnená v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie...

OPZ: Výzva OPZ 2009/2.1./01 je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti

--29.5.2009 - 2.9.2009 -- Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej...